Meny

Allergi i skolan

Vi vill hjälpa barn

Hur ser det ut i skolan?

En rapport från Socialstyrelsen, ”Allergi i skola och förskola”, visar att allergierna bland barn ökar. I dag har ungefär var tredje elev någon form av allergi och antalet barn med läkardiagnosticerad astma har ökat till nio procent. Trots att många barn har besvär så visar utredningen att många skolor och förskolor saknar ett generellt, förebyggande allergiarbete. I stället fokuseras arbetet ofta på enskilda barn med redan konstaterade svåra besvär och då ofta med särlösningar som pekar ut barnet.

Rapporten visar på en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning. Många lokaler uppfyller inte de regler som finns för inomhusmiljön, till exempel när det gäller ventilation, fuktskador och städning. Det behövs även ökad kunskap om hur vanligt det är med överkänslighet bland barn och ungdomar och vilka krav lagstiftningen ställer på verksamheterna.

Dessutom behövs praktisk information om anpassning av undervisning, miljö och kost, hantering av akuta överkänslighetsbesvär samt förhållningssätt och kommunikation kring överkänslighet och bemötande av elever med sådana besvär. Kanske ser det annorlunda ut hos er eller så kan du bidra till en förbättring?

Vi hoppas att informationen och stödet du får här ska hjälpa dig i arbetet för att öka förståelsen, förbättra bemötandet och situationen för barn och elever med allergi i förskola och skolan. Lycka till i arbetet!

Information från Astma- och Allergiförbundet

Lästips